1.

80- 6 =

90-3 =

50- 4 =

90 - 7=

100- 1 =

40- 3 =

2.

Sesei 29 metai. Brolis 6 metais jaunesnis. Kiek metų broliui?

3.

Į Klaipėdą vyksta 19 pirmokų, o antrokų- 5 daugiau. Kiek mokinių iš viso važiuoja? 

4.

Suskaičiuok nelygybes ir palygink >, <, =

25+11? 16 +12

47+22 ? 14+ 35

81+25 ? 53+41

62+33 ? 89-58

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23