1.

Vietoj daugtaškių įrašyk ženklus <, >, =

 

18 +41 ... 60

32 + 14 ... 59

66 - 22 ... 45

89 - 32 ... 51

2.

Medai - 8 metai, jos sesutei- 5 metai, mamai- 30 metų, tėtis- 22 metais vyresnis už Medą.

 

  • Kiek metų Meda vyresnė už sesutę?

             .............................................................

  • Kiek metų sesutė jaunesnė už mamą? 

            ...............................................................

  • Kiek metų tėčiui?

            ...............................................................

3.

Kiek dešimčių ir kiek vienetų yra šiuose skaičiuose:

19 =  ...   deš.   ...  vien.

65 =  ...   deš.   ...  vien.

30 =   ...  deš.   ...  vien.

52 =   ...  deš.   ...  vien.

4.

Nubrėžk nurodyto ilgio atkarpas. Virš atkarpų užrašyk jų ilgius.

12 cm

...........................................

 

5 cm trumpesnę

......................

 

 

 

5.

Parke augo 27 ąžuolai, o kaštonų- 4 mažiau. Kiek medžių augo parke?

6.

Surašyk duotus skaičius didėjimo tvarka:

16, 54, 20, 8, 73, 19, 99, 10.

................................................

7.

28 - 7+  12=                      100 - 20 -71  =

45 + 12 - 25 =                     50 + 15 + 15 =

60 - 5 - 34 =                        100 - 40 + 18 =

80 - 4 + 22 =                        90 - 9- 11 =

8.

Parašyk nurodytą paros laiką:

11 val nakties- ....

9 val. ryto- ...

3 val dienos- ...

5 val dienos- ...

12 val. nakties- ...

6 val. ryto- ...

9.

Nupiešk keturis laikrodukus. Juose pavaizduok rodyklėmis nurodytą laiką:

4 h-......

10 h - .....

7 h- ...

12 h- ...

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23