Kiekvieną darbo savaitę:

 • Pirmadienį- atsiskaitysime už skaitymo korteles/skaitomą knygelę
 • Antradienį- rašysime raidžių ir žodžių diktantą
 • Trečiadienį- namuose ištaisysime diktanto klaidas
 • Ketvirtadienį- deklamuosime eilėraštį, atsinešime ištaisytus diktanto sąsiuvinius
 • Penktadienį- rašysime matematikos savarankišką darbą

Dėl pratybų patikros:

 • Pagal poreikį, penktadieniais bus surinktos pasaulio pažinimo pratybos. 
 • Lietuvių k. ir matematikos pratybos - nuolat

Svarbu:

Atskirame segtuve mokiniai turi nešiotis tvarkingai aplenktus ir užrašytus sąsiuvinius:
1) lietuvių k. klasės darbų sąsiuvinį (linijomis) - 2 vnt.
2) matematikos klasės darbų sąs. (langeliais)- 2 vnt.

Tėvelių pareiga

Dėl patikrinamųjų darbų kontrolės:

 • Kiekvieną antradienį- trečiadienį kartu su vaiku peržiūrėkite, aptarkite ir jeigu reikia- pagelbėkite ištaisyti diktanto klaidas.
 • Pasirašykite po diktantu.
 • Parašykite vaikui trumpą, motyvuojantį komentarą 
 • Mokiniui atsinešus į namus lietuvių k., pasaulio pažinimo  ar matematikos testą, jį taip pat privalu peržiūrėti ir įvertinti vaiko pažangą (tėvų parašas + trumpas komentaras)
 • Visas testo klaidas taisome atskirame ploname sąsiuvinyje, kurį atnešame patikrinti mokytojai kartu su testų sąsiuviniu (kad nepasimestų įdedame į testų sąs.).
 • Ištaisytas testas privalo būti grąžintas ne vėliau per 1-2 darbo dienas.
 • Visi testų sąsiuviniai laikomi klasėje.
 • Ligos atveju, tėveliai testus paima iš mokytojos, kad mokinys savarankiškai, be tėvelių pagalbos juos galėtų atlikti namuose.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23