Skubi info dėl šokio pamokos

Šokio mokytojos prašymu informuoju, kad rytoj šokio pamokos nebus, nes susirgo mokytojos vaikas. Vietoj jos- vyks matematikos pamoka. 

 

SVARBU:

  • Atsinešti matematikos pratybas, vadovėlį ir klasės darbų sąsiuvinį.

Pasiruoškime sakinių diktantui

Ryte kyla saulė.

Domantas skaito knygelę.

Tėvelis sukalė inkilėlį.

Dovilė iškepė pyragą.

Klasėje tylu ir šilta.

Ema iškirpo snaigę.

Sargis rado kaulą.

Rokas varo aveles.

Dovydo kelnės smunka.

Dominykas ir Tauras yra geri draugai.

 

Parašius sakinių diktantą:

  • paprastu pieštuku ir liniuotės pagalba pabraukti vardus.
  • žaliu pieštuku paryškinti pirmąją vardo raidę.
  • Pakartoti vardų rašymo taisyklę.

Pasiruoškime žodžių diktantui

 

Laužas, inkilas, drožė, duona, dovanos, dėdė, šaukštas, skaito, puodas, suolas, maišas, Klaipėda, sakai, plaukai, uodega, pinigai, uodas, kailis, šluota, muilas, pieštukas, taupyklė, Kaunas, uoga, draugas laiškas.

Parašius žodžių diktantą:

  • geltonu pieštuku paryškinti dvibalsius (au, ai, uo, ui) žodžiuose.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23