Dėl pamokų trukmės

Penktadienį vyks šventinė veikla:

1. Muzika (dainelės)

2. Diskoteka, stalo žaidimai

3. Savitvarka ( dailės dėžučių  ir klasės tvarkymas), užduotys atostogoms

 

SVARBU:

  • Apranga- šventiška
  • Atsinešti mėgstamų stalo žaidimų 
  • Drėgnų servetėlių
  • Pamokos baigsis- 10.30 val.

PRAŠYMAS:

  • Pagal galimybes kviečiame tėvelius pravesti diskoteką arba suorganizuoti šventinę pamoką. 
  • Tinka patys netikėčiausi netradicinės pamokos variantai, prieš tai aptarus juos su klasės auklėtoja.

Dėl pailgintos grupės darbo laiko

Pailgintos grupės mokytojos prašymu informuoju, kad gruodžio 23 d. (penktad.)  grupės darbo laikas iki 16.00 val.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23