Kaip pakeisti klausimą „Kaip šiandien sekėsi?"

1. Koks geriausias dalykas, iš visų šiandien nutikusių mokykloje? (Koks blogiausias dalykas iš visų, šiandien nutikusių mokykloje?)

2. Papasakok, iš ko šiandien juokeisi.

3. Jei galėtum rinktis, su kuo sėdėti per pamokas, su kuo norėtum sėdėti? (O su kuo nenorėtum sėdėti? Kodėl?)

4. Kokį keistą žodį šiandien išgirdai? (Arba - ką keisto šiandien kas nors pasakė?)

5. Jei šiandien paskambinčiau tavo mokytojai, ką ji man apie tave papasakotų?

 

6. Ar šiandien kam nors padėjai? Kuo?

7. Ar šiandien tau kas nors padėjo? Kaip?

8. Pasakyk vieną dalyką, kurį šiandien išmokai.

9. Kada šiandien jauteisi laimingiausias (-ia)?

10. Su kuriuo klasės draugu, su kuriuo dar nežaidei, norėtum pažaisti per pertrauką?

 

11. Papasakok, kas gero tau nutiko šiandien.

12. Kokį žodį šiandien mokytoja kartojo dažniausiai?

13. Ką, tavo manymu, tau reikėtų pasimokyti ar veikti mokykloje daugiau?

14. O ką, tavo manymu, mokykloje turėtum mokytis ar veikti mažiau?

15. Su kuo, tavo manymu, klasėje turėtum elgtis maloniau?

 

16. Kur ir su kuo dažniausiai žaidi per pertraukas?

17. Koks klasės draugas yra linksmiausias ir juokingiausias? Ką jis arba ji daro, kad sugeba visus prajuokinti?

18. Kas buvo skaniausia per pietus?

19. Jei rytoj taptum mokytoju, ką darytum?

 

Daugiau klausimų rasite čia

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23