Parengiamieji diktanto darbai

 • Visada prieš pradėdami rašyti diktantą, kartu su vaiku pakartokite sakinio rašymo taisykles:
 1. Pirmą sakinį pradėk rašyti du pirštelius nuo krašto.
 2. Sakinį visada pradėk rašyti didžiąja raide.
 3. Vardą rašyk tik didžiąja raide.
 4. Jeigu žodis atsako į klausimą ką?- galūnėje rašyk nosinę raidę.
 5. Žodį į kitą eilutę kelk skiemenimis.
 6. Nerašyk už paraštės.
 7. Parašęs sakinį- būtinai pasitikrink.
 8. Baigęs sakinį rašyk tašką.

Diktavimo eiga

 • Pradėkite diktantą neskubėdami, lėtai perskaitydami (bet neskiemenuodami) visą sakinį.
 • Diktuodami ypač aiškiai ištarkite ilgą balsį (ū, ų, y, į, ė, ę, ą) - patęsdami tą vietą žodyje.
 • Trumpas balses (i, u) - tarkime ypač trumpai, akcentuokite raidės tarimą „i ir u tark lengvai kaip krentantį lašiuką, o rašyk - tik trumpai".
 • Antrą kartą diktuokite lėtai tardami po vieną žodį. Žodį skiemenuokite, bet jo nekartokite daugiau kaip 1-2 kartus. Darykite ilgesnes pauzes, kad vaikas spėtų parašyti skiemenį.
 • Pabaigę sakinį pasakykite, kad „Sakinys baigtas". Vaikas turi žinoti, kad po šių žodžių sakinio gale turi būti rašomas taškas.
 • Baigus rašyti sakinį, sakome „Tikrinamės. Dedame pirštuką prie sakinio pradžios".
 • Padiktuokite sakinį lėtai dar kartą, kad vaikas galėtų atidžiai sekti piršteliu ir pasitikrinti, ar nepadarė klaidų. 

Diktanto pasitikrinimas

 • Būtinai parašę visą diktantą, dar kartą lėtai ir aiškiai jį perskaitykite. Tuo metu vaikas turi sekti piršteliu skaitomą tekstą ir ieškoti/taisyti klaidas.
 • Jeigu vaikas klaidų pats neranda, tai diktanto pabaigoje (bet jokiu būdu ne rašant diktantą) paprastu pieštuku pažymėkite „varnelę" toje eilutėje, kur yra klaida.
 • Nenurodykite klaidingai parašyto žodžio. Mūsų tikslas, kad klaidą pastebėtų ir ištaisytų pats vaikas. 
 • Diktantas turėtų trukti ne ilgiau 35-40 minučių.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23