Gerbiami Gabijos gimnazijos bendruomenės nariai,  

 

Žengdami per Laiko slenkstį, ar visada susimąstome, kiek išdalijome atjautos, kiek ištarėme šiltų ir paguodžiančių žodžių nepažįstamam žmogui?

 

Mūsų širdies šilumos bei paramos šiuo metu reikia sunkiai sergančiam Gabijos gimnazijos dvyliktokui Gintui Budrevičiui. Jo gydymas labai brangiai kainuoja, bet jis turi vilties pasveikti.

 

Taip, mes jo nepažįstame... Net akyse neesame matę... Ir kol tai nepaliečia mūsų vaikų, dažnai nesusimąstome, kad liga užklumpa netikėtai, nesirinkdama, neklausdama, o tuomet labai svarbu PAGALBA.

 

Padėkime šiam jaunam vaikinui pasveikti. Juk kartu mes galime daugiau... 

Pinigėlius (auka - 10 Eurų), skirtus Ginto Budrevičiaus operacijai, aukoja visa mokyklos bendruomenė: mokytojai, administracija, mokinių tėveliai.

 

Jei ši suma Jūsų šeimai per didelė, būsime dėkingi už skirtą mažesnę paramą vaikino gydymui.

 

Norintys prisidėti prie kilnaus tikslo, savo auką galite atnešti skaidriame voke su užrašu „Auka nuo ... (vaiko vardas ir pav.)" ne vėliau iki gruodžio mėn. 2 d.

 

Iš anksto dėkoju už Jūsų gerumą.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23