Matematikos savarankiškas darbas (2017-03-15)

1 uždavinys.

 

Pirmokai pagamino 20 verbų, o antrokai- 60 verbų daugiau. Kiek verbų pagamino antrokai?

2 uždavinys.

 

Pirmą savaitę Olyziukams užaugo 30 plaukų, o antrą savaitę- dar tiek pat. Kiek plaukų iš viso turėjo Olyziukas?

3 uždavinys.

 

Močiutė numargino 16 kiaušinių. Senelis- 4 kiaušiniais mažiau. Anūkėlė- 7 kiaušiniais daugiau už senelį. Kas numargino daugiausia kiaušinių? Kodėl taip manai?

4 uždavinys.

 

Pirmos atkarpos ilgis- 5 cm. Antros atkarpos- 3 cm ilgesnis už pirmąją. Trečios atkarpos ilgis- 6 cm trumpesnis už antros.

 

Apskaičiuok atkarpų ilgius.

Nubrėžk šias atkarpas ir užrašyk jų ilgius.

5 uždavinys.

 

Nurašyk veiksmus į sąsiuvinį ir apskaičiuok:

20 + 10 + 20 =

90 + 10 - 50 =

80 - 30 - 30 =

70 - 50 - 10 =

6 uždavinys.

 

Nurašyk veiksmus stulpeliu ir apskaičiuok:

 

79 - 27  =

53 - 41 =

46 - 32 =

85 - 15 =

99 - 6 =

68 - 2 =

7 uždavinys.

 

 Sąsiuvinyje pratęsk skaičių seką:

 

80, 70, 60, ..., ..., ..., ..., ..., ...

22, 24, 26, ..., ..., ..., ..., ..., ...

5, 10, 15, ..., ..., ..., ..., ..., ... 

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23