Informacija dėl pamokų

Informuoju, kad kovo 1d. (trečiadienį) bus 4 pamokos:

1. Muzika

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Edukacija „Tautinė segė"

 

SVARBU:

  • Pamokos baigsis- 11.35 val.
  • Nebus kūno kultūros pamokos. Aprangos neštis nereikia.
  • Pasibaigus pamokoms, vaikų saugumu pasirūpina tėveliai/globėjai.
  • Tėveliai su vaikais aptaria drausmę ir primena mokinio elgesio taisykles tiems, kurie po pamokų lieka mokykloje.
  • Vaikai negali bėgioti ir šūkauti koridoriuose. Būrelių, logopedės užsiėmimų ar pailgintos dienos grupės turi ramiai laukti sutartoje vietoje.

Dėkoju už bendradarbiavimą.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23