Informacija dėl pamokų

Informuoju, kad kovo 6 d. bus 4 pamokos:

1. Lietuvių k.

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių k.

4. Matematika

 

SVARBU:

  • Nebus IKT būrelio.
  • Nereikia neštis skaitymo kortelių.
  • Pamokos baigsis- 11.30 val.
  • Už mokinių saugumą po pamokų atsakingi tėveliai.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23