Savarankiškas darbas (2017-03-08)

1 uždavinys.

Tautvydas Kaziuko mugėje nupirko 11 riestainių, o Vakaris- 4 daugiau. Kiek riestainių nusipirko Vakaris?

2 uždavinys.

Adelė Kaziuko mugėje pardavė 19 keksiukų, o Matas- 6 mažiau. Kiek keksiukų pardavė Matas?

3 uždavinys.

Berniukai pagamino 12 tautinių segių, o mergaitės- 2 mažiau. Kiek tautinių segių vaikai pagamino iš viso?

4 uždavinys.

Be klaidų diktantą parašė 8 mergaitės, o berniukų- 3 daugiau. Kiek mokinių iš viso be klaidų parašė diktantą?

5 uždavinys.

16 + 4 + 5 =

17 + 3 + 8 =

12 +5  - 7 =

28 - 4 - 3 =

 

22 + 7 + 1 =

20 + 10 - 3 =

26 + 3 - 4 =

29 - 5 - 4 =

6 uždavinys.

Nubrėžk dvi atkarpas. Pirma atkarpa - 4 cm ilgio. Antra atkarpa- 2 cm ilgesnė.

Užrašyk jų ilgius. 

7 uždavinys.

Atlik veiksmus sąsiuvinyje stulpeliu:

19 - 10  =

18 - 12 =

16 - 14 =

13 - 10 =

17 - 5 =

14 - 4 =

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23