Finansinio raštingumo pamoka Pinigų muziejuje

Lapkričio 11 d. ( penktad.) vyksime į edukacinę pamoką Pinigų muziejuje.

 

Į mokyklą: ne vėliau 7.50 val.

Išvykimas: 8.30 val.

Pamoka muziejuje: 9.00- 10.30 val.

Grįžimas į mokyklą: 11.00 val.

Pamokų pabaiga- 11.35 val.

Vyksime užsakytu transportu: 4 Eur mokiniui

Pinigai už transportą yra paimti iš bendro klasės fondo.

 

Bus 1 pamoka (lietuvių k.). Atsinešti rašymo pratybas ir Pupos pratybas.

 

SVARBU:

  • TAMO dienyne užpildyti apklausą dėl sūnaus/dukters išleidimo į ekskursiją ne vėliau iki lapkričio 7 d.
  • Apklausą pildo vienas iš tėvų.
  • Jeigu šeima išsiskyrusi- apklausą pildyti turi abu tėveliai
  • Ekskursijos metu vaikai turi dėvėti saugos liemenes
  • Išvykos metu reikalingi 3-4 lydintys tėveliai/seneliai, galintys ne tik prižiūrėti vaikučius, bet ir juos fotografuoti, parengti foto reportažą.

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23