Pasiruoškime sakinių diktantui

Rasa neša tortą.

Rūta rašo laišką.

Sesė matė mešką.

Morta ima skarą.

 

Renata mato taką.

Atėnė ėmė lėlę.

 

 

 

Rokas nori namo.

Kaminas ėmė rūkti.

Mano katė stora ir lėta.

Linos mašinos ratas mažas.

 

Pasiruoškime žodžių diktantui

Mėnulis, ratas, Irma, morka, šarka, kirmėlė, Karolis, takas, mašina, raštas, tortas, skara, katė, lėtas, lapas, šukos.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23