Pasitreniruokime sakinių diktantui

Teka upė Ūla.

Ramunė sutiko Urtę.

Kapitonas matė piratų salą.

Varna sulesė sūrį.

Katinukas suplėšė kepurę.

Tomas nukirpo ūsus.

Šunelis suėdė mėsą.

Lūšis pagavo kiškį.

Vidutė myli savo sūnelį.

Povilas laižo medų.

Sulūžo Rūtos šukos.

 

Pasitreniruokime žodžių diktantui

Namukas, lūpos, kopūstas, rūkas, mėnulis, karūna, šakutė, Arūnas, musė, Šarūnė, pušis, minusas, turtas, sportas, slidus, pirmūnas, pluta, skuta, tušinukas. 

Naudingi patarimai Tėveliams

 • Visada prieš pradėdami rašyti diktantą, kartu su vaiku pakartokite sakinio rašymo taisykles:
 1. Pirmą sakinį pradėk rašyti du pirštelius nuo krašto.
 2. Sakinį pradėk rašyti didžiąja raide.
 3. Vardą rašyk didžiąja raide.
 4. Jeigu žodis atsako į klausimą ką?- galūnėje rašyk nosinę raidę.
 5. Žodį į kitą eilutę kelk skiemenimis.
 6. Nerašyk už paraštės.
 7. Parašęs sakinį- būtinai pasitikrink.
 8. Baigęs sakinį rašyk tašką.
 • Diktuodami ypač aiškiai ištarkite ilgą balsį (ū) - patęsdami tą vietą žodyje.
 • Trumpas balses (i, u) - tarkime ypač trumpai, akcentuokite raidės ilgumą „i ir u tark lengvai kaip krentantį lašiuką".
 • Pabaigę sakinį pasakykite, kad „Sakinys baigtas". Vaikas turi žinoti, kad po šių žodžių sakinio gale turi būti rašomas taškas.
 • Būtinai parašę visą diktantą, dar kartą lėtai ir aiškiai jį perskaitykite. Tuo metu vaikas turi sekti piršteliu skaitomą tekstą ir ieškoti/taisyti klaidas.
 • Jeigu vaikas klaidų pats neranda, tai pieštuku pažymėkite „varnelę" toje eilutėje, kur yra klaida.
 • Nenurodykite klaidingai parašyto žodžio. Stenkimės, kad klaidą pastebėtų ir ištaisytų pats vaikas. 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23