Informacija dėl tėvų susirinkimo

Informuoju, kad lapkričio 21 d. (pirmad.) 18.00 val., 222 kabinete planuojamas tėvų susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Pirmokų adaptacijos mokykloje aptarimas.

2. Mokomųjų dalykų pasiekimų aptarimas.

3. Sunkumai ir klasės problemos.

4. Kalėdinės išvykos aptarimas

5. Klasės bendruomenės sporto renginio aptarimas

6. Kiti klausimai

Informuoju, kad susirinkimo metu klasės finansininkė rinks pinigus:

1) už transportą į planetariumą (po 4 Eur)

2) už kalėdinę ekskursiją ( po 16 Eur)

 

Pinigėlius prašom atnešti skaidriuose vokuose be grąžos, su užrašytais vaikų vardais, pavardėmis ir reikiamais prierašais: „Už planetariumą", „Už Europos parką".

Svarbu:

  • Į susirinkimą prašom atsinešti vardines identifikatorines korteles, kurios buvo išdalintos pirmojo susirinkimo metu.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23