2013-05-22 dalyvavau užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino vykdyme Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijoje (Įsakymo Nr. P-277)

2014-06-02 dalyvavau lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdyme Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazijoje (Įsakymo Nr. P-170)

2014-06-09 dalyvavau lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdyme Vilniaus Gabijos gimnazijoje (Įsakymo Nr. I-83)

2015-05-09 dalyvavau užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino vykdymo grupėje  Vilniaus J. Basanavičiaus progimnazijoje (Įsakymo Nr. P-145)

2015-06-02 dalyvavau lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo grupėje  Vilniaus Gabijos gimnazijoje (Įsakymo Nr. V-82)

2015-06-03 dalyvavau biologijos valstybinio brandos egzamino vykdymo grupėje  Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje (Įsakymo Nr. )

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23