Darbovietė: Vilniaus "Genio" pradinė mokykla

(2005-2008 m. m.)

2005 – 01 – 06/07 Dalyvavau PPRC projekto "Darnusis ugdymas(is)ir ugdymo tendencijų kaita" seminare „Vizualinio mąstymo strategijų metodų sklaida (1metai)“ I sesijoje.

STAŽUOTĖ AUSTRIJOJE! 2005 – 03 – 19/23 Dalyvavau tarptautiniuose mokymuose Austrijoje „Austrijos pradinių mokyklų vadybiniai aspektai, mokymų metodikos ir programos“.

2005 – 09 - 24 Dalyvavau ALF seminare „Aktyvieji ugdymo metodai į vaiką orientuotoje klasėje“.

2005-11-17/18 Dalyvavau PPRC seminare "Pedagogo vaidmuo ugdymo kaitos procese". Vedžiau atviras pratybas, organizavau atviras pamokas.

2006 – 04 - 26 Dalyvavau VPPT seminare „Ankstyvasis skaitymo ir rašymo sunkumų atpažinimas“.

2006 – 10 – 07/08 Dalyvavau MTC seminare „Vidinio audito patirtis“.

2006-11-10 Dalyvavau seminare "Naujas alternatyvus pasaulio pažinimo mokymo(si) priemonių komplektas "Raktas": teoriniai ir didaktiniai aspektai.( Devizas-"Mokymasis- tai kūryba!").

2006-12-15 Dalyvavau mokslinėje praktinėje konferencijoje "Ugdymo pradinėse klasėse problemos". Skaičiau pranešimą "Teminis mokymas pradinėje mokykloje".

2007 – 01 - 24 Dalyvavau VPU seminare „Mentorius ugdymo institucijose“.

2007 – 01 – 26/27 Dalyvavau VPU ir PKUI seminare "Gabių ir kūrybiškų vaikų ugdymo metodai ir programos“.

2007 – 03 – 01/02 Dalyvavau VEKC seminare „Pavasario šventės. Paukščių dienos, Pavasario lygiadienis, Velykos, Atvelykis“.

2007 – 03 - 28 Dalyvavau  VVSC mokslinėje- praktinėje konferencijoje "Sveikata- ne tik mūsų rūpestis“.

2007 – 04 – 02/03 Dalyvavau  MTC seminare „Etninė kultūra pradinėje mokykloje“.

2007-04-03 Dalyvavau respublikiniame seminare "Etninė kultūra pradinėje mokykloje". Skaičiau pranešimą "Etninė kultūra III klasėje".

2007 – 04  - 20 Dalyvavau  VPU ir PKTI seminare „Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo pradmenys pradinėje mokykloje“.

2007-05-17 Dalyvavau Vilniaus m. renginyje ‚Amatų diena“.

2007 – 10 – 06/07 Dalyvavau MTC seminare „Vidaus auditas“.

2007-10-27 Dalyvavau A.Baranausko ir A.Vienuolio- Žukausko memorialinio  muziejaus edukacinėje programoje „Duonelė kasdieninė“.

Nuo 2007 – 02 – 19 iki  2007 – 11 - 14 Dalyvavau BPD mokymuose mentoriaus kompetencijoms įgyti:
„Mentoriaus veikla ir kompetencijos“,
„Pedagogo kompetencijos“,
„Suaugusiųjų konsultavimas“,
„Ugdymo planavimas ir vertinimas“,
„Praktikos vadyba“.
Įgijau mentoriaus kvalifikacinį pažymėjimą!
 

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23