Darbovietė: Vilniaus rajono Avižienių vidurinė mokykla

(2008-2010 m.m.)

2008-04-30 Dalyvavau Marijampolės apskrities švietimo centro seminare „Naujas mokytojo vaidmuo ugdymo procese“.

2008-09-16 Dalyvavau valstybinio aplinkos sveikatos centro seminare „Privalomoji pirmosios pagalbos mokymo programa“.

2008-09-17 Dalyvavau valstybinio aplinkos sveikatos centro seminare „Privalomoji higienos įgūdžių mokymo programa“.

2008-11-23 Dalyvavau Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro seminare „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtis“.

2008- 11-28 Dalyvavau RŠC seminare „Mokytojų didaktinės kompetencijos sklaida“.

2009-01-23 Dalyvavau Vilniaus r. Buivydiškių pradinėje mokyklos seminare "Mokomųjų kompiuterinių programų taikymas ugdymo procese". Skaičiau pranešimą "IKT panaudojimas pradinėje mokykloje".

2009-05-13/25 Dalyvavau Vilniaus apskrities viršininko administracijos Švietimo centro seminare „Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas“.

2009-10-19 Dalyvavau ŠITC Konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ informacinėje dienoje (I dalis).

2009-10-28/29 Dalyvavau UPC seminare "IKT integravimo metodai pradinio ugdymo gebėjimų ugdyme“.

2009-10-29 Dalyvavau ŠITC Konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ informacinėje dienoje (II dalis).

2010-11-22 Dalyvavau konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ apie IKT taikymą ugdymo procese, organizuojamame ITC ir Microsoft.

Parengiau metodinę medžiagą „Be elektros- kaip be rankų“ (2 klasėje). Parengta metodinė medžiaga pripažinta tinkama publikuoti internete kaip IKT taikymo pavyzdys mokytojams. 

2010-02-12 Dalyvavau Lietuvos mokytojų novatorių forume.

2010-05/ 06 Dalyvavau ITMC seminare "Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis".

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23