Darbovietė: Vilniaus rajono Avižienių vidurinė mokykla

2010-2012 m.m.

2010-12-07 Dalyvavau Vilniaus apskrities viršininko administracijos Švietimo centro seminare pradinių klasių ir matematikos mokytojams dalykininkams „Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais“.

2011-01-21 Dalyvavau Danske banko edukacinėje programoje "Pažink banką".

2011-02-25 Dalyvavau ŠMM ir Švietimo aprūpinimo centro projekto "Lyderių laikas" pristatyme "Pasidalytoji lyderystė mokykloje. Ateities lyderių ugdymas".

Nuo 2011-02-28 iki 2011-03-11 Dalyvavau nuotoliniame  kurse "Interaktyvių mokymosi priemonių kūrimas naudojant interaktyvios lentos "Smart board" programinę įrangą". Įgijau informacinių technologijų naudojimo žinių.

2011-04-20 Dalyvavau Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje metodinės priemonės „Lietuviška dainuojamoji abėcėlė“ pristatyme ir aptarime.

2011-05-11 Dalyvavau konferencijoje "Apple technologijos mokykloje".

2011-05-02/22 Dalyvavau "Langas į ateitį" nuotoliniame kurse "Ką turėtų žinoti pedagogai apie interneto grėsmes?" ir išlaikiau baigiamąjį egzaminą.

2011-10-17 Dalyvavau ŠITEC projekto iTEC (Novatoriškos technologijos mokymuisi), kurį vykdo Europos mokyklų tinklas informaciniame seminare.

2011-12-16 Dalyvavau "Rikio" edukacinėje programoje apie senovinius stalo žaidimus.

2012-01-12 Dalyvavau seminare "Standartizuotos mokinių pasiekimų vertinimo programos bei standartizuoti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai: pagrindinės idėjos bei jų panaudojimo galimybės ugdymo procese".

2012-01-19 Dalyvavau seminare "Pokyčių galimybės diegiant inovatyvius mokymosi metodus ir IKT pradinėje mokykloje".

2012-02-02 Dalyvavau Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros seminare "Kad mokymasis būtų lyg sviestu pateptas".

2012-02-17 Dalyvavau Jaunos mados studijos praktiniame seminare "50 idėjų kūrybiniams darbeliams su vaikais".

2012-02-02/ 2012-02-22 Dalyvavau nuotolinio kompiuterinio raštingumo kurse „Skaičiuoklės - „MS Excel“ ( 20 akad. val.). Išlaikiau baigiamąjį žinių vertinimo testą 98,40 proc. 

2012-02-02/ 2012-02-22 Dalyvavau nuotolinio kompiuterinio raštingumo kurse Pateiktys – „MS PowerPoint“ (12 akad. val.). Išlaikiau baigiamąjį žinių vertinimo testą 98 proc. 

2012-02-02/ 2012-02-22 Dalyvavau nuotolinio kompiuterinio raštingumo kurse  "Apsaugokime save ir vaikus internete" (8 akad. val.). Išlaikiau baigiamąjį žinių vertinimo testą 92 proc. 

2012-02-23 Dalyvavau ŠITEC informacinėje dienoje "eTwinning taikymo galimybės ugdymo procese".

2012-02-24 Dalyvavau ŠITEC ir "Microsoft Partneriai mokyme" aštuntajame Lietuvos novatoriško švietimo forume.

2012-02-28 Dalyvavau Širvintų rajono švietimo centro seminare "Konfliktų valdymas", kurį vedė psichologas  E. Karmaza.

2012-03-23 Dalyvavau "Vaikų linijos" seminare "Elektroninės patyčios", kurį vedė psichologė Marina Mažionienė.

2012-03-24 Dalyvavau Jaunos Mados Studijos praktiniame seminare "Dekoratyvinių gėlių kūrimo menas".

2012-03-28 Dalyvavau ITC, RRT, TEO, ŠIMM "Saugesnio interneto akademijos" ture per Lietuvą ir išklausiau TEO projektų vadovo E. Steponavičiaus paskaitą "Saugesnis internetas". 

2012-03-29 Dalyvavau Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės V. Dailidėnienės seminare "Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas".

2012-03-30 Dalyvavau edukacinėje programoje "Velykinių kiaušinių marginimas vašku", kurį vedė Vilma Slankauskienė, UAB "Pramogų Vėjas" direktorė.

2012-04-05 Dalyvavau ŠITEC informacinėje dienoje "iTEC įrankiai ir scenarijai II projekto etape".

2012-04-07 Dalyvavau Jaunos Mados Studijos praktiniame seminare "Ekologiškasis margučių dekupažas".

2012-04-17 Dalyvavau UPC Tyrimų veiklos informaciniame seminare "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymas pradiniame ir specialiajame ugdyme: projekto dalyvių patirtis".

2012-04-25 Dalyvavau LVJC seminare "Kūrybiškas pradinukų ugdymas: pamokų ir švenčių organizavimas"(Akredituota programa "Netradiciniai ugdymo metodai formaliajame ir neformaliajame švietime" Nr. 3910101293).

2012-06-04/05  Dalyvavau ŠMM ir UPC seminare "Interaktyvios lentos panaudojimo pradiniam ugdymui galimybės" (Projektas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004).

 

2012-08-23 Dalyvavau UPC metodinėje dienoje „Ugdymo turinio aktualijos".

 

2012-08-30 Dalyvavau projekto "Kūrybiškas kelias į verslumą" nacionaliniame renginyje "Inovatyvios verslo idėjos čia ir dabar" . Nr. (1.18)V-4-1283).

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23