Darbovietė: Vilniaus Gabijos gimnazija

2012- 2013 m.m.

2012-10-16 dalyvavau ŠITEC informacinėje dienoje "iTEC įrankiai ir scenarijai III projekto etape".

 

2012-10-17 dalyvavau MTC seminare "Tėvai- mokymo ir mokymosi partneriai".

 

2012-11-16 dalyvavau LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto seminare "Vaikas ir smurtas. Smurto perspektyvos, prevencija ir valdymas" (Akreditacijos Nr. EV3-1).

 

2012-11-20 dalyvavau ITMC seminare "Microsoft PowerPoint vs Prezi" (Registracijos Nr. ITMC 12/963V).

 

2012-11-30 dalyvavau UAB "Pramogų vėjo" edukacinėje programoje "Kalėdų žaisliuko gamyba".

 

2013-01-04 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame seminare "Pirmoji pagalba".

 

2013-01-17 dalyvavau Donato Srėbaliaus webinare "Asmeninių duomenų apsauga" (Nr. E-15 priedas)

 

2013-01-21 dalyvavau Tatjanos Kriliuvienės webinare "IKT taikymo pamokose galimybės" (Nr. E-16 priedas)

 

SAVIUGDA! 2013-01-24 dalyvavau psichologės Viktorijos Gončiarovos webinare "Streso valdymas- savęs išsaugojimas efektyviam gyvenimui" (Nr. E-18)

 

2013-01-28 dalyvavau Loretos Šernienės webinare "Siekiant geresnės ugdymo kokybės" (Nr. E- 19)

 

SAVIUGDA! 2013-01-31 dalyvavau psichologės Viktorijos Gončiarovos webinare "Kas yra koučingas?" (Nr. E-21)

 

2013-02-22 dalyvavau ŠITEC informacinėje dienoje "iTEC įrankiai ir scenarijai IV projekto etape" (Nr. PKT1-0203)

 

2013-02-23 dalyvavau Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre 6val. kvalifikacijos tobulinimo seminare "Nanotechnologijos šalia mūsų" (Nr.524)

 

2013-02-26 dalyvavau psichologės Ramunės Želionienės webinare "Tėvų susirinkimai ir tėvų dalyvavimas mokykloje: ką daryti, kad būtų geriau?" (Nr. E-25)

 

2013-03-22 dalyvavau UAB "Pramogų vėjo" edukacinėje programoje "Velykinių kiaušinių marginimas vašku".

 

SAVIUGDA! 2013-03-23/24 dalyvavau VAUMA mokymų agentūros , ICTA sertifikuotame praktikanto kurse "Enneagrama- unikalus savęs ir kitų pažinimo modelis"( 12 akad. val.)

 

2013-03-26 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame seminare "Atminties lavinimas. Holografinė atmintis."

 

SAVIUGDA! 2013-04- 06/07 dalyvavau VAUMA mokymų agentūros , ICTA sertifikuotame praktikanto kurse "Enneagrama- unikalus savęs ir kitų pažinimo modelis"( 12 akad. val.)

Gavau Enegramos praktikanto sertifikatą (Certificate No DV 120).

 

2013-04-08 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame seminare "Šok serijos vadovėlių pristatymas".

 

SAVIUGDA! 2013-04-11 dalyvavau internetiniame seminare "Sveikata- darnos matas". Lektorius- D. Kepenis

 

2013-04-16 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame seminare "Svajonių mokykla". Lektorius- L. Plečkaitis

 

2013-04-17 dalyvavau edukaciniame Danske Bank renginyje "Pažink banką"

 

2013-08-28 dalyvavau UPC metodinėje dienoje, skirtoje etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams (6 akad. val.)

 

2013- 2014 m.m.

2013-09-24 dalyvavau ITEC seminare "Pagrindinės Photoshop retušavimo priemonės"

 

2013-10-29/30 dalyvavau UPC seminare "IKT įrankiai ir programos pradiniam ugdymui: paprasta ir naudinga" (Nr. V7-1282 (1.17))

 

2013-11-12 dalyvavau iTEC projekto 5-o etapo mokymosi veiklų kūrimo seminare (6 akad. val.)            Nr. PKT1-1578

 

2013-12-06 dalyvavau UPC metodinėje dienoje „Moderniosios technologijos mokant gamtos mokslų, matematikos ir technologijų: Didžiosios Britanijos patirtis“ (6 akad. val.) (Nr. V7-1444 (1.17))

 

2014-01-15 dalyvavau ŠITEC seminare "iTEC įrankiai ir scenarijai V projekto etape" (8 akad. val.) (Nr. PKT1-0014)

 

2014-02-18 dalyvavau LEU 6 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare - respublikinėje konferencijoje "Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklauso?"(Pažymėjimas PK9 Nr. 698).

 

STAŽUOTĖ BELGIJOJE! 2014-04-06/08 dalyvavau iTEC projekto pilotinių mokyklų mokymuose Briuselyje (Transformative innovation pilots: Workshop , 7-8 April 2014, Future Classroom Lab- Brussels). Gautas dalyvio pažymėjimas.

 

SAVIUGDA! 2014-04-11/13 dalyvavau VAUMA mokymų agentūros , ICTA sertifikuotame meistro kurse "Eneagrama- unikalus savęs ir kitų pažinimo modelis"( 16 akad. val.)

 

2014-04-15 dalyvavau LEU organizuotame ugdymo įstaigų želdinimo bei daržininkavimo projekto "Eko karta Žalia stotelė" forume "Žalia stotelė- erdvė pokyčiams" (8 val.)

Pažymėjimas Nr. 14-53.

 

2014-04-16 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame Linos Venskutės seminare "Mąstymo kutūrą ugdanti mokykla"(6 ak. val.).

Pagal UPC projektą "Pradinio ugdymo tobulinimas" (Projekto kodas-VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003). Gauta pažyma.

 

2014-04-17 dalyvavau  Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje "Ką mokykla gali pasiūlyti gabių vaikų ugdymui" (8 ak. val.).

Pažymėjimas Nr. 1

 

SAVIUGDA! 2014-04-26/27 dalyvavau VAUMA mokymų agentūros , ICTA sertifikuotame Meistro kurse "Eneagrama- unikalus savęs ir kitų pažinimo modelis"( 12 akad. val.).

Išlaikiau žinių patikrinimo testą (92 balai iš 100 balų) ir gavau Enegramos Meistro sertifikatą ( Certificate No. DV 107).

 

2014-05-06 dalyvavau UPC organizuotoje tarptautinėje konferencijoje "Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose" (7 akad. val.).

Pažyma Nr. V7-529(1.17).

 

2014-06-11/12 dalyvavau UPC organizuotuose mokymuose "Kritinio mąstymo multiplikatorių- mokytojų patirties sklaida", kurie vyko Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje (16 ak. val.)

Pažyma Nr.

 

2014-06-13,17,18,25 dalyvavau Trakų švietimo centro organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose "Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija", kurie vyko Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazijoje (60 ak. val.).

Pažymėjimo Nr. 1100 (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 031).

 

2014-07-28 iki 2014-09-15  dalyavau 6 modulių nuotoliniame kurse "Ateities klasės scenarijai" (Future Classroom Scenarios).

 

2014-08-06 dalyvavau tarptautinėje nuotolinėje Edmodo konferencijoje (EdmodoCon2014). Gautas dalyvio sertifikatas.

 

2014-08-21/22 dalyvavau ŠITC 16 ak. val. iTEC projekto sklaidos seminare "Probleminis mokymas, grįstas IKT taikymu"(Pažymėjimas Reg. Nr. PKTI-0260 ).

Daugiau info ir seminaro foto čia

 

STAŽUOTĖ SUOMIJOJE! 2014-08-25/29 dalyvavau 40 akad. val. edukacinėje kelionėje (stažuotėje) "Pradinių klasių mokinių praktinių, prolemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo patirtis Suomijoje" ir atlikau stažuotės programoje numatytas užduotis. (Pažymėjimas Nr. KS-249411).

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23