2014-09-30 dalyvavau ITMC 2 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Efektyvesnis darbas MS Word 2010". 

(Pažymėjimas Nr. ITMC14/2012).

 

2014-10-06 dalyvavau 8 akad. val. UPC įgyvendinamo projekto "Pradinio ugdymo tobulinimas" baigiamojoje konferencijoje.

(Pažyma VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-003)

 

KONFERENCIJA BELGIJOJE! 2014-10-24/26 dalyvavau antrojoje Scientix konferencijoje Briuselyje (2nd  Scientix Conference 24-26 October, 2014 Brussels). 

Gautas dalyvio sertifikatas.

 

2014-10-28/29 dalyvavau UPC projekto "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) (VP1-2.2.-ŠMM-02-V-01-009) mokymuose, kurie vyko Anykščiuose. 

I sesija "Kaip įgyvendinti savo idėjas? Mokymai iniciatyviems mokytojams".

 

2014-10-30 dalyvavau VŠĮ Šiuolaikinių didaktikų centro, projekto "Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose" Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-017 mokymuose neformaliojo ugdymo specialistams ir klasių auklėtojams.

(Pažymėjimas Nr. KV-14-259)

 

2014-11-10 dalyvavau „Samsung Mokykla Ateičiai“ 1 dienos mokymuose „Tinklaraščių kūrimo ir panaudojimo galimybės mokykloje“.

 

2014-12-08 dalyvavau „Samsung Mokykla Ateičiai“ 1 dienos mokymuose „Video panaudojimas ugdymo procese“.

 

2014-12-22 dalyvavau ŠITEC projekto "Saugesnis internetas" 6 akad. val. ambasadorių seminare (Pažymėjimas Nr. PKT1-0275).

 

2014-12-30 dalyvavau VŠĮ „Svarbus žingsnis“ 6 akad. val. seminare„Higienos įgūdžių mokymo programa“.

 

2015-01-26 dalyvavau „Samsung Mokykla Ateičiai“ 5 val. finaliniame renginyje. Baigiau tęstinę skaitmeninių mokymų pedagogams programą "Samsung Mokykla ateičiai" (iš viso 32 akad. val.). Iš jų:

  • Prezentacijos ir infografika- 8 akad. val.
  • Video panaudojimas ugdymo procese- 8 akad. val.
  • Savarankiškas darbas- 16 akad. val.

(Pažymėjimas Nr. SMA-107).

 

2015-01-29 dalyvavau ŠMPF 4 val. seminare "Erasmus + Comenius programos galimybės".

 

2015-02-03 dalyvavau UAB IT Akademija 1,5 val. praktiniame seminare „Patrauklios pateiktys su Prezi". 

 

2015-02-17 dalyvavau ŠDC 8 val. seminare „Kūrybinio rašymo dirbtuvės". (Pažymėjimas Nr. 552). 

 

2015-02-19/20 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje vykusiame seminare „Mąstymo žemėlapiai".

 

2015-03-31 dalyvavau respublikinėje konferencijoje    „Matematikos mokymo pradinėje mokykloje realijos ir perspektyvos", kuri vyko Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje.

(Pažyma Nr. DS-42).

 

2015-03-31 dalyvavau  2 dienų 16 ak. val. seminare "Tarptautinės ugdymo metodikos- "Mąstymo mokyklos"- diegimo ir įgyvendinimo ikimokyklinėse, priešmokyklinėse, pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse ugdymo įstaigose mokymų programa (Vaizdinių priemonių kryptis) bei patobulinau pokyčių valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.

(Pažymėjimas Nr. 1532).

 

SAVIUGDA! 2015-04-22 dalyvavau moderniuose apželdinimo kursuose "Geltonas karutis" 3 val. seminare "Alpinariumas arba akmenys sode". (Pažymėjimas pasirašytas L. Puodžiūtės- lektorės, kraštovaizdžio architektės ir L. Liubertaitės- kursų organizatorės).

 

2015-04-29/30 dalyvavau UAB "NBCS" organizuojamuose Samsung planšetinių kompiuterių ir Samsung School programinės įrangos naudojimo mokymuose, 16 ak. val. kurse, tema "Aktyvi klasė".

 

2015-06-17 dalyvavau 8 val. mokymuose "iPAD pažengusiems"

 

2015-07-28 dalyvavau  UAB "Clear  Digital World" įgyvendinamame projekte "UAB Clear Digital World" klasterio "Clear Digital World" plėtra, kompetencijų stiprinimas ir konkurencingumo didinimas", 6 val. konferencijoje "Duomenų  saugumas- faktai ir iliuzijos". (Gautas sertifikatas)

 

2015-08-17/18 dalyvavau 16 akad. val. trukmės skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų mokymuose, atlikau praktines užduotis ir patobulinau IKT technologijų nadojmo kompetenciją. (Pažymėjimas Nr. BMK2015-016).

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23