2016-08-26 dalyvavau „Swedbank" nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje „Kaip bendrauti su XXI a. mokiniu?".

Pažymėjimas Nr. V7-608 (1.17).
 
STAŽUOTĖ UŽSIENYJE
2016-09-20 –24d. dalyvavau tarptautinėje eTwinning mini konferencijoje pilietiškumo tema Italijoje, Florencijoje „Citizenship a new ethic for the 21st Century - the contribution of eTwinning” Florence (Italy)
Gavau vardinį pažymėjimą.
 
 
2016-09-28 dalyvavau Vilniaus universiteto pedagogikos centro 6 akad. val. seminare „Informatikos ugdymo veiklų modelis".
Pažymėjimo Nr. MVGP- 2016-1.
 

2016-10-02 dalyvavau asociacijos „Langas į ateitį" 12 val. nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Žaidimų programavimas".

Pažymėjimo Nr. NV-13-zy4FobSJpR.

 

2016-10-04 dalyvavau UAB „ Šviesa" mokymo centro 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo seminare „Pamoka pagal naują serijos TAIP: lietuvių kalbos vadovėlį I klasei: atradimo sėkmė ir ugdymo kokybė".
Pažymėjimo Nr. 16-4523.

 

2016-10-14 –15 dalyvavau Trakų švietimo centro 16 ak. val. seminare „Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas".

Pažymėjimo Nr. 4300.

 

2016-10-10– 16 d. dalyvavau Lazdijų švietimo centro 10 ak. val. nuotoliniuose mokymuose „3D objektų kūrimas su Google Sketchup programa".

Pažymėjimo Nr. 23334.

 

2016-10-17– 30 d. dalyvavau Lazdijų švietimo centro 20 ak. val. nuotoliniuose mokymuose „Kompiuterinė leidyba Scribus programa".

Pažymėjimo Nr. 23335.

 

2016-10-17 dalyvavau 2 akad. val. internetinėje A. Venslovienės ir A. Jankauskienės paskaitoje „Kaip mokyti matematikos gabius vaikus pradinėse klasėse?" 

Pažymėjimo Nr. MC- 15-31/W.

 

2016-11-05 dalyvavau nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Pateiktys- MS PowerPoint".

Pažymėjimo Nr. NV-13-UVQD4TGPIH.

 

2016-11-21 dalyvavau UAB „Šviesa" ir Klaipėdos rajono švietimo centro 2 akd. val. internetinėje Rigondos Skorulskienės paskaitoje „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai".

Pažymėjimas Nr. MC-16-46/W.

 

2017-01-06 dalyvavau 6 ak. val. seminare „Informatikos mokymas su Raspberry Pi".

Pažymėjimas Nr. MVGP-2017-6

 

2017-01-20 dalyvavau 8 ak. val. tarptautinėje konferencijoje „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje".

ŠDC akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 072.

Reg. Nr.KV-17-213.

 

2017-02-14 dalyvavau 6 ak. val. respublikinėje konferencijoje „Žinau- moku. Ieškau- atrandu".

Pažymėjimas Nr. 679.

 

2017-02-24 dalyvavau 8 ak. val. seminare „Pradinis techninis modeliavimas".

Pažymėjimo Nr. M2- 13712.

 

2017-04-06 dalyvavau 2 ak. val. seminare „Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai".

 

Pažymėjimo Nr. 170406-3MC(ED).

 

 

SAVIUGDA! 

 

 

2016-09-11 dalyvavau I Eneagramos klubo susitikime Eeneagramos asmenybės tipų strategijos ir jų įtaka".

 

2016-10-25 dalyvavau II Eneagramos klubo susitikime  ,,Atgimimas: pasitikėjimas, priėmimas, meilė.“ K. Narancho SAT įspūdžių ir naujienų pristatymas. Praktika.

 

2016-11-23 dalyvavau  III Eneagramos klubo susitikime 9 Eneagramos tipų giluminės motyvacijos, aistros – 9 mirtinos nuodėmės – 9 vaikystės išgyvenimai - 9 neurozės rūšys".

 

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23