Mentoriaus veikla 

( 2010- 2012 m.)

Nuo 2011-12-12 iki 2012-08-31 dirbau mentore LEU Pedagogikos psichologijos fakulteto edukologijos V kurso studentei Ingridai Volungevičienei.

Mentoriaus veikla 

( 2015- 2016 m.)

Nuo 2015-11-09 iki 2015-12-06 dirbau studento praktikos mentore Vilniaus kolegijos pradinio ugdymo pedagogikos nuolatinių studijų II kurso studentei Agnei Valukonytei. Studentė atliko 5 savaičių pedagoginę praktiką.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23