Metodinė veikla ( 2010- 2012 m.)

Nuo 2010-08-30 iki 2012-08-31 pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nuo 2010-08-30 iki 2012-08-31 mokyklos metodinės tarybos narė, metodinės tarybos sekretorė.

Nuo 2010- 08- 30 iki 2012-08-31 mokyklos vidaus audito darbo grupės, tiriančios veiklos kokybės rodiklį "Mokyklos kultūra. Etosas" pirmininkė.

Nuo 2012-02-15 iki 2012-08-31 darbo grupės 2012-2013 m.m. ugdymo planui rengti sudarymo narė.

 

Nuo 2012- 09-03 pradinių klasių metodinės grupės projektinės veiklos/ kvalifikacijos tobulinimo informavimo srities koordinatorė.

 

Nuo 2010-10-27 iki 2012-08-30 sukūriau ir administravau Avižienių vidurinės mokyklos pradinių klasių (lietuvių mokomąja kalba) internetinę svetainę http://ejournal.emokykla.lt/Avizieniai/

 

2012-08-23 sukūriau ir iki šiol administruoju Vilniaus Gabijos gimnazijos 1d- 2d klasės internetinę svetainę

http://lutute.jimdo.com/

 

Metodinė veikla (2013-2014 m.m.)

2014--01-20 Vilniaus miesto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados užduotims parengti darbo grupės narė (Įsakymo Nr. A15-111/14-(2.1.4-KS1).

 

2014-03-28 kartu su kolege R. Šocikiene parengiau mokinius Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių gamtamokslinei konferencijai "Kad Žemė šypsotųsi", kuri vyko Naujininkų mokykloje.

 

2014-04-10 dalyvavau Viniaus Gabijos gimnazijoje organizuotoje 63-ioje Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje kaip olimpiados vykdytoja (Įsakymo Nr. V-58/1)

 

2014-05-06 parengiau mokinius respublikiniam kompiuteriniam atviruko konkursui "Tau, Mamyte!"(Pažymos Nr.4.4-129).

Metodinė veikla (2014- 2015 m.m.)

2014-10-18 parengiau mokinius dailyraščio konkursui.

 

2015-01-14 dalyvavau darbo grupėje dėl pradinių klasių mokinių projekto "Augu sveikas ir stiprus" organizavimo, kuris vyko 2015 m. vasario 9-13d. Vilniaus Gabijos gimnazijoje (Įsakymo Nr. V- 05).

 

2015-03-19 parengiau mokinius matematikos "Kengūros" konkursui.

 

2015-03-30 darbo grupės 2015-2016 m.m. ugdymo planui rengti sudarymo narė.

 

2015-04-22 dalyvavau standartizuotų testų vykdymo ir vertinimo grupėje (Įsakymo Nr. V-66).

 

2015-04-17 dalyvavau respublikinio I-IV klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkurso "Tau, mamyte" darbų vertinimo komisijoje (Įsakymo Nr. V- 72, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras).

 

2015-05-09 dalyvavau užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino vykdymo grupėje J. Basanavičiaus progimnazijoje (Įsakymas Nr. P-145).

 

2015-06-02 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje organizuotoje lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo grupėje (Įsakymas Nr. V-82).

 

2015-06-03 dalyvavau Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinėje mokykloje organizuotoje  biologijos valstybinio brandos egzamino pagrindinio ugdymo pasiekimų  vykdymo grupėje (Įsakymas Nr. V-60/1).


Metodinė veikla (2015- 2016 m.m.)

Nuo 2015-08-27 Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės grupės koordinatorė (pirmininkė).

 

2015-08-27 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

Nuo 2015-08-27 Vilniaus Gabijos gimnazijos mokyklos metodinės grupės narė.

 

Nuo 2015-10-14 darbo grupės Intelektualiųjų ateities mokyklų tinklo veiklos vykdymo koordinatorė. Įsakymo Nr. V-111.

 

2015-10-26 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

2016- 01-06 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje. Organizavau susitikimą su Lietuvos Kalėda.

 

2016- 02-22 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

2016-02-24 dalyvavau Vilniaus m. pasaulio pažinimo olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijoje. Įsakymo Nr. A15-187.

Metodinė veikla (2016- 2017 m.m.)

2016- 08-31 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje. 

 

2016- 11-07 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

2017- 01-05 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

 2017- 02-15 parengiau medžiagą pradinių klasių metodinės grupės posėdžiui. Pirmininkavau pradinių kl. metodinės gr. posėdyje.

 

2017-01-23 dalyvavau Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados vykdymo ir vertinimo komisijoje. Įsakymo Nr. A15-187.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23