2017-04-21 dalyvavau 6 akad. val. tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Etnokultūros veiklų integravimas įvairių dalykų pamokose" ir parengiau bei pristačiau pranešimą  „Etnokultūra skaitmeniniame amžiuje".

Konferencija vyko Vilniaus lietuvių namuose.

Pažyma Nr.

2017-04-11 dalyvavau 8 akad. val. respublikinėje praktinėje- metodinėje mokytojų konferencijoje „Skaitmeninis turinys integruotai veiklai pradinėse klasėse" ir parengiau bei pristačiau pranešimą  „Efektyvus mokymas(is). Mėgstami Alfa kartos įrankiai".

Konferencija vyko Rokiškio rajono Obelių gimnazijoje.

Pažyma Nr. 4.4-106.

2017-03-17 dalyvavau 6 akad. val. seminare „Planšetės iPad pradiniame ugdyme" Karalienės Mortos mokykloje. Parengiau ir skaičiau pranešimą „Kaip „užnorinti" Alfa kartos vaikus?".

Pažyma Nr. MP-1497.

2017-03-06 dalyvavau informaciniame renginyje, skirtame pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo temoms aptarti. Parengiau bei skaičiau pranešimą Mokyklos geroji patirtis".

Renginys vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

2016-12-06 daviau interviu straipsniui „EMA pratybos- efektyviam mokytojo darbui".

 

2016-11-24 dalyvavau Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo renginyje "Mokykla 2016".

Kartu su kolege Rūta Folončikiene parengiau medžiagą bei skaičiau pranešimą Automatizuota EMA mokymo(si) rezultatų analizė kiekvienai pamokai".

 

 

2015-12-12 bendradarbiaudama su Vilniaus Gabijos gimnazijos anglų k. mokytoja Egle Petkevičiūte bei informatikos mokytoja Loreta Čivinskiene parengiau pranešimą (anglų k.) „Use of methods and tools in ITC and primary education classes".

Pranešimą pristačiau Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto drauge su Šiaurės ir Baltijos šalių partneriais organizuojamame tarptautiniame seminare „Informatikos ugdymo naujovės, galimybės ir ypatumai", kuris vyko Druskininkuose.

Pažymėjimas Nr. IMS 12/15-19

2015-11-21  bendradarbiaudama su „Žvirblių tako" redakcija kartu su kolege Romualda Šocikiene parengiau straipsnį „Žingsnis Ateities mokyklos link..."

Nr. 6, 45-49 p. (ISSN 1392-1037).

Zvirbliu_takas_Nr6_10_Adomoniene.pdf
Adobe Acrobat документ 1.3 MB

2015-06-10 organizavau 5 akad. val. tarpmokyklinį seminarą "Dalinkimės gerąja patirtimi" Rokiškio r. pradinių mokytojų metodinės grupės nariams ir Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytojams (Protokolo Nr. 2).

Skaičiau pranešimą "Web 2.0 įrankių panaudojimo galimybės projektinėje veikloje" (Pažymos Nr. 13-98(1.10)).

2015-05-08 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje skaičiau pranešimą "Išmaniųjų įrenginių panaudojimas pradinio ugdymo procese". Vykdžiau tarpmokyklinį bendradarbiavimą su Klaipėdos menų gimnazijos pradinių klasių pedagogais.

 

Pažyma Nr. V34-184

2015- 04-02 kartu su kolege R. Šocikiene dalyvavau tarptautinio projekto "ICT Ways for Science Classroom" gerosios patirties 7 seminare "IKT naudojimas pradinio ugdymo procese", kuris vyko Vilniaus kolegijoje. 

 

Parengiau pranešimą "Pradinukai mokosi išmaniai". 

 

Certificate Nr. PD V13-32

TARPTAUTINIO PROJEKTO.pptx
Презентация Microsoft Power Point 15.8 MB

2015-03-31 dalyvavau Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje respublikinėje matematikos konferencijoje "Matematikos mokymo pradinėje mokykloje realijos ir perspektyvos". Kartu su kolege Romualda Šocikiene parengiau pranešimą "Matematikos pamoka pradinėje mokykloje: geroji patirtis ir problemos".

 

 Gauta padėka. Pažyma Nr. D5-42

matematikos konferencijai.pptx
Презентация Microsoft Power Point 7.1 MB

2014-11-22 dalyvavau Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo renginyje "Mokykla be sienų". Kartu su kolege Edita Venckute parengiau praktinę medžiagą bei vedžiau interaktyvų užsiėmimą mokytojams "Įdomioji pertrauka".

Parengiau teorinę medžiagą "ĮDOMIOJI PERTRAUKA"

Parengiau praktinę (dalomąją) medžiagą

Surūšiuok kodus ir suklijuok
SUR--IUOK KODUS IR SUKLIJUOK(-IUK-L-S).d
Microsoft Word документ 33.0 KB
Šiukšlių rūšiavimo užduotis
1 u-duotis Kodo numeris.doc
Microsoft Word документ 343.5 KB
Šiukšlių rūšiavimas į konteinerius
2 u-duotis. Suklijuok kodusdoc.doc
Microsoft Word документ 31.5 KB
Bingo užduotis apie įžymius Lietuvos žmones
BINGO U-DUOTIS- -YM-S LIETUVOS -MON-S.do
Microsoft Word документ 235.5 KB
Įžymūs Lietuvos žmonės (karpymui medžiaga)
-ym-s -mon-s- dalomieji kodair.doc
Microsoft Word документ 403.5 KB
Antrinių atliekų kodai (karpymui medžiaga)
-IUK-LI- KODAI -dalomoji med-iaga.doc
Microsoft Word документ 2.3 MB

2014-10-30 kartu su kolege R. Šocikiene dalyvavau tarptautinio projekto "ICT Ways for Science Classroom" 5 seminare "IKT naudojimas ugdymo procese", kuris vyko Vilniaus kolegijoje. 

Parengiau nuotolinį pranešimą "Edmodo socialinės aplinkos ir QR kodų panaudojimas pradiniame ugdyme". 

Daugiau info apie seminarą čia.

Pažymėjimas Nr. PD V13-136.

2014-08-21/22 dalyvavau respublikiniame iTEC projekto sklaidos seminare "Probleminis mokymas, grįstas IKT taikymu", kuris vyko Klaipėdoje.

Parengiau ir skaičiau pranešimą "iTEC projekto sklaida kuriant Ateities mokyklą Vilniaus Gabijos gimnazijoje" Pažymėjimas Nr. PKT1-0260.

2014-06-06 dalyvavau tarptautinėje konferencijoje "IKT projektai mokyklai", kuri vyko Semo I rūmuose, Kovo 11-osios Akto salėje. Kartu su Vilkaviškio r. Virbalio vid m-klos mokytoja Inga Vekeriotiene parengiau ir skaičiau pranešimą "iTEC projekto išteklių ir įrankių panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme". Įsakymo Nr. V7-560(1.17), Pažyma Nr. V7-600(1.17).

2014-05-08 kartu su kolege Romualda Šocikiene parengiau ir paskelbiau straipsnį "Tikrų tikriausias skrydis su bite per pasaulį". Straipsnis patalpintas internetinėje svetainėje "Švietimo naujienos". 

http://www.sac.smm.lt/rpastas.php?id=1058

2014-04-17 parengiau ir pristačiau pranešimą"iTEC projekto nauda gabių vaikų ugdyme"  Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos organizuotoje mokslinėje praktinėje konferencijoje "Ką mokykla gali pasiūlyti gabių vaikų ugdymui". (Pažymėjimas Nr. 1)

2014-02-18 dayvavau Vilniaus Gabijos gimnazijoje 6 ak. val. seminare- konferencijoje "Mokyklos sėkmė. Nuo ko ji priklauso?" ir parengiau bei pristačiau pranešimą "Inovatyvių ugdymo metodų ir IKT taikymas šiuolaikinėje mokykloje: gerosios patirties pavyzdžiai". (Pažymėjimas PK9 Nr. 72).

2013-02-28 parengiau straipsnį apie vykdytą gamtosauginę akciją "Už vieną trupinėlį- čiulbėsiu visą vasarėlę". Straipsnis išspausdintas Vilniaus Saugaus eismo mokyklos laikraštyje "Žalioji akelė" ( Nr.200, 2013m. kovas)

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23