Projektinė veikla ( 2010- 2012 m.)

2010- 2012 m. dalyvavau UPC projekte „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. Projektas VPI-2.2.-ŠMM-02-V-01-004.

Nuo 2010-11-09 iki 2011-12-23 dalyvavau ŠITEC tarptautiniame iTEC projekte I etape pagal 1 scenarijų "Šviežio oro gūsis". Paruošiau projekto "Apsaugokime Lietuvos kaštonus" filmuką- pristatymą, patalpinau ataskaitą Lemill svetainėje, parengiau gamtos draugų pažymėjimus.

2012-01-27 dalyvavau tarptautiniame projekte „Drugeliai“, skirtame Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. Ugdytinių pagamintus drugelius išsiunčiau į respublikinę parodą Radviliškio Vaižganto progimnazijoje.

2012-04-02/03/04 dalyvavau projekto "Kino edukacijos programa neformalaus moksleivių ugdymo paslaugų plėtrai" mokymuose "Praktiniai kino analizės mokymai ir kūrybinės dirbtuvės pedagogams". Projekto kodas Nr. VPI-2.2-ŠMM-10-V-02-001. Atlikau režisieriaus asistentės pareigas, kuriant trumpametražinį filmą "Metodas". 

Nuo 2012-04-05 iki 2012-05-31 dalyvavau ŠITEC tarptautiniame iTEC projekte II etape pagal 2 scenarijų "Mokiniai kuria gamtos mokslų išteklius". Paruošiau projekto "Mums rūpi stumbrų likimas" filmuką- pristatymą, patalpinau ataskaitą Lemill svetainėje, įkėliau skaitmeninius plakatus Glogster.Edu.

 

Nuo 2012- 11- 04 iki 2012-12-21 dalyvavau ŠITEC tarptautiniame iTEC projekte III etape pagal scenarijų "Mokyklos erdvių tobulinimas". Parengiau projekto "Ateities mokykla" ataskaitinį filmą anglų kalba, patalpinau ataskaitą Lemilll svetainėje, sugrupavau mokinius Tackkboard ir Dropbox įrankio pagalba, apipavidalinau vaikų kompiuterinės grafikos piešinius Collage Maker įrankiu, sukūriau grupių simbolius Tagxed įrankio pagalba, parengiau kiekvienos grupės darbo pristatymą, panaudojant Smilebox įrankį.

Projektinė veikla (2013-2014 m.m.)

Nuo 2013m. kovo- gegužės mėn. dalyvavau projekte "Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)", projekto Nr. VP1-2.2- ŠMM-02-V01-009.

 

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-03-22

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-04-05

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-04-18 

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-04-26

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-05-17

Supervizijų mokymai (6 akad. val.) 2013-05-23

Dalyvavau 2013-06-18 projekto "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas), Nr. VP1-2.3- šMM-01-V-01-002 mokymuose "Kaip parduoti karjeros planą" (3 ak. val.)

2014m. sausio 6d- balandžio 24 d. dalyvavau Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto "Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis"  80 akad. val. trukmės mokymuose "Skaitmeninių ugdymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų rengimas". Atlikau užduotis ir patobulinau konsultavimo, andragoginę ir dalykinę- vadybinę kompetencijas.

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008.

 

I sesija  sausio 6-7 d. (16 akad. val.) Pažymos Nr. V7 - 26 (1.17)

II sesija vasario 19-20 d. (16 akad. val.) Pažymos Nr. V7-233 (1.17)

III sesija kovo 26-27d. (16 akad. val.) Pažymos Nr. V7-416 (1.17)

 

Pažymėjimas Nr. K5-24096

SMP švietimo konsultanto pažymėjimas  SK  Nr. 4720*

Nuo 2014-01-21 iki 2014-03-28 dalyvavau ŠITEC tarptautiniame iTEC projekto, V etape pagal scenarijų "Skaitmeninių produktų kūrėjai". Parengiau projekto "Per pasaulį su bite" ataskaitinį filmą anglų kalba, patalpinau ataskaitą LeMilll svetainėje, sugrupavau mokinius TeamUp įrankio pagalba, apipavidalinau vaikų kompiuterinės grafikos piešinius, nuotraukas Picasa įrankiu, parengiau darbo įrankių (Paint, TuxPaint, NewspaperTemplates, Glogster.Edu, Hot Potatoes) paaiškinimus- instrukcijas MWSnap įrankio pagalba, parengiau kiekvienos grupės apklausos pristatymą- filmuką, panaudodama Movie Maker įrankį. 

Nuo 2013-09-01 iki 2014-04-04 dalyvavau Vilniaus Gabijos gimnazijos antrų klasių mokinių ir mokytojų projekte "Senelių šventė".

Parengiau mokinius koncertui, paruošiau šventinį montažą klasės renginiui "Mano seneliai patys geriausi!", įtraukiau tėvelius į šventės organizacinius darbus ir šventės vedimą.

(Įsakymo Nr. V-49).

Projektinė veikla (2014-2015 m.m.)

 

PROJEKTAS"MOKYMASIS TYRINĖJANT"

2014-05-21 dalyvavau UPC projekto idėjos konkurse "Mokymasis tyrinėjant".

Kartu su kolege Romualda Šocikiene parengiau gamtosauginę projekto idėją "Bičių prašymas pasauliui".

 

LAIMĖJAU NEMOKAMĄ 5 DIENŲ STAŽUOTĘ Į SUOMIJĄ!

 

 

PROJEKTAS "SAMSUNG MOKYKLA ATEIČIAI"

2014-06-02 dalyvavau konkurse dėl projekto "Samsung Mokykla Ateičiai".

Kartu su kolegėmis Romualda Šocikiene ir Edita Venckute įgyvendinau kūrybinį projektą "Pertrauka kitaip!"

Sukūriau konkursinį filmuką, panaudodama MS Movie Maker ir Picasa programas.

 

LAIMĖJAU NEMOKAMUS 5 MĖNESIŲ SKAITMENINIUS MOKYMUS PEDAGOGAMS!

Projektinė veikla (2015-2016 m.m.)

Nuo 2015-10-14 dalyvavau projekte „Intelektinių Ateities mokyklų tinklo veikla".

Projektinė veikla (2016-2017 m.m.)

1-2 klasių tarptautinio projekto Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2016 „Ateitis šiaurės šalyse" organizavimas nuo 2016-11-14 iki 2016-11-20.

Įsakymo Nr. V-144.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23