Įsakymai dėl vykdomų veiklų

2015-03-30 pasirašyta abipusė bendradarbiavimo sutartis tarp Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Rita Šulinskiene ir Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininke Rita Adomoniene.

(Sutarties Nr. S201509, Jurbarkas).

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23