Įsakymai dėl bendrų veiklų

2015-05-05 gautas direktorės įsakymas dėl mokomosios- pažintinės išvykos į E. Balsio menų gimnaziją vykdyti tarpdalykinio bendradarbiavimo sutarties ir dalintis gerąja patirtimi.

(Įsakymo Nr. M-404).


2015-05-08 lankiausi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje ir vykdžiau tarpmokyklinį bendradarbiavimą.

Parengiau pranešimą "Išmaniųjų įrenginių panaudojimas pradinio ugdymo procese"

( Įsakymas V34-184, Klaipėda). 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23