Informacija dėl kūno kultūros

Sausio 11d. (trečiad.) kūno kultūros pamoka vyks lauke. 

 

SVARBU:

  • Pasirūpinti tinkama vaikų apranga ir avalyne
  • Atsinešti rogutes, čiuožynes ar pan.
  • Supažindinti/priminti vaikams saugaus ir drausmingo čiuožinėjimo nuo slidaus kalno taisykles

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23