Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija"

Sausio 13-oji – Atmintis gyva, nes liudija...

Nuo 1991 metų praėjo jau dvidešimt šešeri metai.

 

 Šia akcija visoje Lietuvoje bus minima Laisvės gynėjų diena. Jos metu − klasėje 8.00 val. bus užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių − uždegamos atminties žvakutės.

 

 

SVARBU:

  1. Būtų labai prasminga, jei pamokoje dalyvautų gyvi istorijos liudytojai (seneliai, močiutės), kurie galėtų pasidalinti savo išgyvenimais ir tragiškosios nakties įspūdžiais. 
  2. Visi mokiniai atsineša po 1 skridininę žvakutę.
  3. Namuose pasimokyti giedoti tautinę giesmę.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23