Namų darbas

Visi pirmokai:

 

1) paruošia dailią atvirutę pasirinktomis meninės raiškos priemonėmis. Tema: „Žiema".

2) Su tėvelių pagalba parašo 2-3 sakinių trumpą laišką nepažįstamam draugui iš Klaipėdos.

3) Kadangi dalyvaujame tarptautiniame projekte, todėl parašytą tekstą reikia išversti į anglų kalbą. Čia taip pat ypač svarbi tėvelių pagalba.

4) Tekstą galima spausdinti arba rašyti ranka.

5) Atvirutėje įklijuojame laišką.

6) Nepamirštame užsirašyti savo vardo, pavardės.

7) Atvirutės dydis turi būti ne didesnis nei pusė A4 formato lapas.

Ekskursija į paštą

Sausio 19d. ( ketvirt.) 10.00-10.45 val. vyks karjeros ugdymo pamoka Vilniaus centriniame pašte.

 

Pamokos uždavinys: supažindinti mokinius su pašto/laiško atsiradimo istorija, paštininko profesija, įgyti žinių apie teisingą voko adresavimą.

 

Pirmokai mokysis teisingai užrašyti voką (savo adresą, nurodys adresato adresą, adresatą).
Siųsime laiškus eTwinning team projekto partneriams iš Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos.

 

SVARBU:

  • Pinigus (4,50 Eur) už transporto ir voko siuntimo išlaidas prašom perduoti klasės finansininkei Lilijai ne vėliau iki sausio 17 d.
  • Užpildyti apklausą dėl sutikimo išleisti į išvyką savo vaiką ne vėliau iki sausio 17 d. Be tėvų sutikimo vaikas į ekskursiją nevyks.
  • Kiekvienas keliauninkas turi dėvėti saugos liemenes
  • Vyks 2 pamokos: lietuvių k. ir matematika.
  • Nebus dailės/technologijų pamokų.
  • Po ekskursijos vyks aptarimas ir IKT pamoka.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23