Informacija dėl užklasinio skaitymo

Informuoju, kad nuo sausio 11d., kiekvieną trečiadienį vyks užklasinio skaitymo pamoka. Jos metu vaikai klasės draugams pristatys skaitomą ar jau perskaitytą knygelę. Mokysis įvardinti pagrindinius veikėjus, glaustai papasakoti, kuo knyga sudomino, kodėl patiko ją skaityti, turtins savo žodyną.

Tai svarbu

  • Sausio 11 d. atsinešti A4 formato pusstorį sąsiuvinį, tvirtesniais viršeliais, linijomis, patogiau būtų su spirale nugarėlėje.
  • Sąsiuvinio viršelio centre tvarkingai užklijuoti atspausdintą titulinį užrašą:

Vilniaus Gabijos gimnazijos
1d klasės mokinio
Vardenio Pavardenio
užklasinio skaitymo dienoraštis

 

  • Pagal galimybes kiekvieną savaitę įklijuoti po naują užklasinio skaitymo lapą į užklasinio skaitymo sąsiuvinį.
Savaitinis knygos aprašymo lapas 2017m.
Microsoft Word документ 173.5 KB

Pasirinkite knygą iš privalomo literatūros sąrašo

  • Pasirinktą knygą mokinys turi perskaityti visą nuo pradžios iki pabaigos.
  • Atsiskaitymas už užklasinio skaitymo dienoraščius vyks kiekvieną trečiadienį lietuvių kalbos pamokos metu.
  • Mokinys turi tiksliai nurodyti skaitomos knygos puslapių skaičių per savaitę. 
  • Užklasinio skaitymo dienoraščių pristatymas bus vertinamas TAMO dienyne.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23