Kiekvieną darbo savaitę:

  • Pirmadienį- atsiskaitysime už skaitymo korteles/skaitomą knygelę
  • Antradienį- rašysime raidžių ir žodžių diktantą
  • Trečiadienį- namuose taisysime diktanto klaidas
  • Ketvirtadienį- deklamuosime eilėraštį, atsinešime ištaisytus diktanto sąsiuvinius
  • Penktadienį- rašysime matematikos savarankišką darbą

Dėl pratybų patikros:

  • Kas 2 savaites, penktadieniais bus surinktos pasaulio pažinimo pratybos. 
  • Matematikos pratybos - pagal poreikį 1 k./sav.

Svarbu:

Atskirame segtuve mokiniai turi nešiotis tvarkingai aplenktus ir užrašytus sąsiuvinius:
1) lietuvių k. klasės darbų sąsiuvinį (linijomis) - 2 vnt.
2) matematikos klasės darbų sąs. (langeliais)- 2 vnt.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23