Lietuvių kalbos diktanto klaidų taisymas

(2016-10-19)

Antrasis mūsų diktantas sudarytas iš dviejų dalių:

1 dalis: išmoktų raidžių diktantas

2 dalis: dviskiemenių žodžių diktantas

 

Diktanto klaidas reikia taisyti tame pačiame diktantų sąsiuvinyje tokia tvarka:

 

1) Naujoje eilutėje rašytinėmis raidėmis užrašoma taisymo data, pvz.: Spalio 19 d.

2) Kiekviena mokytojos pataisyta raidė turi būti dailiai ir taisyklingai perrašoma po 1 eilutę

3) Žodis, kuriame buvo klaida turi būti taisomas jį perrašant po 1 eilutę

4) Jeigu diktante yra praleistų raidžių ar žodžių, tai reikia parašyti tuos žodžius (raides), kurias nurodys mokytoja sąsiuvinyje, t.y rasite mokytojos parašytų raidžių ar žodžių. Juos rašykite po 1 eilutę.

Tėvų komentaras

Kiekvieną diktantą Tėveliai peržiūri kartu su vaiku: aptaria ir padeda ištaisyti klaidas, jeigu jų yra.

 

Po diktantu turi būti vieno iš Tėvelių parašas bei trumpas komentaras vaikui:

„Tau puikiai sekėsi. Džiaugiuosi!",

„Raidės galėtų būti dailesnės. Tu gali!",

„Parašęs- atidžiau pasitikrink"

„Dar reikia padirbėti"

ar pan.

 

SVARBU:
Komentaras turi būti rašomas tik spausdintinėmis raidėmis, kad jį galėtų perskaityti vaikas.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23