Dėl pasaulio pažinimo pratybų

Spalio 21 d (penktad.) bus renkamos pasaulio pažinimo pratybos „Raktas".

 

Bus vertinami klasės ir namų darbai, kruopštumas, darbo kultūra, sistemingas užduočių atlikimas.

 

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23