Lietuvių kalbos patikrinamieji darbai

(2016-10-24)

Informuoju, kad spalio 24 d. (pirmad.) vyks pirmokų lietuvių kalbos žinių patikra.

Rašysime „Pupos" testą Nr. 1, antrą variantą.

 

Vyks 4 pamokos:
1. Lietuvių k.
2. Kūno kult.
3. Lietuvių k.
4. Matematika

Pamokų pabaiga- 11.35 val.

IKT pamokos nebus.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23