Raidžių, žodžių, sakinių diktantas

Spalio 25 d. (antrad.) rašysime ne tik raidžių ir atskirų žodžių, bet ir pirmąjį sakinių diktantą.

 

Namuose galite „pasitreniruoti" šių sakinių rašybą:

 

Almos sesė šoka.

Onos mama malė.

Elės senelė sako.

Alė neša lėlę.

Mano namas senas.

Kas mane neš?

 

Sėkmės))

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23