Informacija dėl praleistų pamokų teisinimo

Mokiniui neatvykus į mokyklą, tėveliai kuo skubiau privalo informuoti klasės auklėtoją jiems patogiu būdu:

1) telefonu- žinute

2) elektroniniu laišku (pirmoku.reikalai@gmail.com)

3) TAMO dienyne

 

Informacijoje turi būti nurodyta vaiko neatvykimo priežastis ( pvz.: dėl ligos, dėl šeimyninių aplinkybių ar pan.).

Mokiniui sugrįžus į mokyklą, labai svarbu LAIKU:

1) ne vėliau per 1-2 dienas pristatyti pažymą iš šeimos gydytojo,

2) atkreipti mokytojos dėmesį, jei vaikas yra atleistas nuo kūno kultūros pamokų,

3) parašyti mokytojai priminimą į pirmoku.reikalai@gmail.com dėl grąžinimo už maitinimą (nurodyti tikslų dienų skaičių ir gražintiną sumą)

4) Jeigu tėveliai nesikreipia į gydytojus, tai pamokas teisina patys.

5) Pamokų teisinimo lapą gali atsiųsti nuskenuotą į pirmoku.reikalai@gmail.com arba atnešti klasės auklėtojai ne vėliau per 1-2 dienas nuo mokinio grįžimo į mokyklą

6) Tėveliai gali pateisinti ne daugiau 32 pamokas per pusmetį, visos kitos turi būti teisinamos gydytojo pažyma.

pamokų teisinimo lapas.doc
Microsoft Word документ 26.5 KB

Mokymasis namuose

Mokinio tėvai prisiima atsakomybę dėl ugdymosi proceso namuose ir sudaro sąlygas vaikui įgyti tokių žinių ir kompetencijų, kurios buvo ugdomos mokykloje tuo laikotarpiu, kai jis sirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvavo pamokose.   

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23