Informacija dėl TAMO dienyno

Gerb. Tėveliai,
Informuoju, kad kiekvieno mėnesio 22 - 30 d. vyks tėvelių prisijungimo prie dienyno dažnumo rezultatų peržiūra.
Visi Tėveliai privalo sekti savo vaiko pažangą ne mažiau 3-4 kartus per savaitę.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23