Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad vaiko teises į mokslą reglamentuoja Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas ir Švietimo įstatymas, kuriame nustatyta tėvų prievolė užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, o mokinio – lankyti mokyklą, stropiai mokytis.

 

Pagal Gabijos gimnazijoje nustatytą tvarką, jei mokiniai vėluoja į pamokas, jie rašo paaiškinimą. Kol pirmokai to patys negeba, paaiškinimus dėl vėlavimo rašo mokinio tėvai.

  • Mokinio vėlavimas  pažymimas Tamo dienyne.
  • Paaiškinimo lapelis įmetamas į dėžę mokytojų kambaryje.
  • Po 4 kartų socialinė pedagogė kviečia tėvelius pokalbiui dėl sistemingo vaiko vėlavimo.
  • Vadovaujantis mokinių tėvų rašytais paaiškinimais, po 5 kartų rašoma nuobauda.
vėlavimo lapas.doc
Microsoft Word документ 39.0 KB

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23