PADĖKITE MUMS TOBULĖTI

Kiekvieną darbo savaitę:

 

  • Pirmadienį- skaitymo kortelės 
  • Antradienį- diktantas
  • Trečiadienį- ištaisytų diktantų grąžinimas
  • Ketvirtadienį- užklasinio skaitymo dienoraščiai

 

Dėl pratybų patikros:

  • Pagal poreikį, penktadieniais bus surinktos pasaulio pažinimo pratybos. 
  • Lietuvių k. ir matematikos pratybos - tikrinamos 2-3 k./ sav.

Svarbu:

Atskirame segtuve mokiniai turi nešiotis tvarkingai aplenktus, su spausdintinėmis vardinėmis kortelėmis užklijuotus atsarginius sąsiuvinius:

  • lietuvių k.- 1 vnt.
  • matematikos - 1 vnt.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23