Informacija dėl matematikos Kengūros konkurso

Kviečiu dalyvauti tarptautiniame matematikos Kengūros konkurse mokinukus, kuriems patinka matematika:

 • įvairios skaičiavimo ir tekstinės užduotys,
 • privalumas- moka žaisti šachmatais (turi gerą loginį mąstymą),
 • privalumas- mėgsta konstruoti 3D statinius (turi išlavėjusį erdvinį mąstymą),
 • privalumas- gerai ir greitai skaito tekstą,
 • būtina sąlyga- namuose papildomai tobulina matematikos įgūdžius ir žinias iš Kengūros uždavinyno, A. Kiseliovo pratybų ar pan.
 • pirmumas- pirmame pusmetyje turi aukštesniojo lygio matematikos įvertinimą.

Nusprendę dalyvauti konkurse, iš anksto informuokite klasės auklėtoją - ne vėliau iki vasario 1 d.

 

SVARBU!

Prašom susipažinti su konkurso taisyklėmis:

 • Startinis dalyvio mokestis - 2 Eurai.
 • Pinigus skaidriame voke, be grąžos, su užrašytu vaiko vardu ir pavarde perduoti klasės finansininkei Lilijai ne vėliau iki vasario 6 d.
 • Pavėlavusieji laiku susimokėti už dalyvavimą Kengūros konkurse, konkurse dalyvauti negalės.
 • Nuo vasario 7 d. pinigai už konkursą nebus priimami.
 • Susirgus ar dėl kitų priežasčių nedalyvavusiam konkurse (kovo 16 d.) mokiniui pinigai nebus grąžinami.

Papildomai pasiruošti Kengūros konkursui galima čia

Pasirinkti Nykštuko grupę

(aktyvuotas paveikslėlis)

Knygyne galima rasti Kengūros uždavinyną

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23