Pasiruoškime žodžių diktantui

Šuniukas, žuviukas, grėbliukas, lapiukas, šerniukas, žmogeliukas, lapukas, pieštukas, drambliukas, vilkiukas, stalčiukas, tušinukas, piešinukas, Margiukas, voriukas, gyvačiukas, voveriukas, namukas, paršiukas, vėžliukas, kačiukas, vilkiukas, riešutukas.

Pasiruoškime sakinių diktantui

Sargiukas numetė ąsotėlį. Laimiukas pasodino ąžuoliuką. Kaziukas palesino žąsytę. Ežiukas neša obuoliuką. Kęstutis pirko paršiuką. Voveriukas sugraužė riešutą. Drąsus Margiukas išvijo vilką. Vėžliukas sutiko drambliuką. Vėtra nulaužė ąžuolą galiūną. Žąsinas surado grūdą. Giedriukas ganė žąsiukus. Dariukas nupiešė ąsočius. Sauliukas yra drąsuolis.

Papildomos užduotys

Parašę diktantą:
1) geltona spalva žodžiuose paryškinkite minkštumo ženklą (-i-),

2) naudodamiesi liniuote ir paprastu pieštuku tvarkingai pabraukite įsidėmėtinos rašybos žodžius,

3) raudona spalva apvedžiokite žodžių, atsakančių į klausimą ką?, galūnes,

4) raskite diktante vardus ir naujoje pastraipoje juos nurašykite.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23