Informacija dėl muzikos pamokos

Muzikos mokytojos prašymu- vaikai į pamoką turi atsinešti:

 

1) dainelių fleitoms lapą, kurį gavo vasario 7 d.

2) fleitą

Informacija dėl eilėraščio

Vasario 8 d. vyks eilėraščio „Sniego senis" atsiskaitymas.

Informacija dėl kūno kultūros pamokos

Informuoju, kad kūno kultūros pamoka vyks sporto salėje.

Dėl šalto oro į lauką neisime.

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23