Tarptautinis pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkursas „Skaitau lietuvišką pasaką“

 Šio konkurso tikslas – paskatinti pirmokus skaityti lietuviškas pasakas ir ugdyti taisyklingo, estetiško rašymo įgūdžius. Šis konkursas skirtas visiems klasės vaikams.

6SVARBU:

  • Mokiniai skaito lietuviškas pasakas, išsirenka labiausiai patikusią.
  • Jos ištrauką nurašo dailyraščiu ir iliustruoja. 
  •  Iliustracija gali būti atlikta įvairiomis priemonėmis: guašu, pastele, tušu, kreidelėmis, flomasteriais, pieštukais ar kt.
  •  Dailyraštis rašomas rašaliniu parkeriu.
  • Visas darbas atliekamas A3 formato lapo vienoje pusėje: dešinėje – dailyraštis, kairėje – iliustracija. 
  •  Ant darbų, dešiniajame apatiniame kampe, turi būti priklijuota kompiuteriu surinkta kortelė (žr. pavyzdį), kurioje nurodyta: pasakos pavadinimas, darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, mokyklos pavadinimas, klasės auklėtoja.
  • Darbus pristatyti klasės auklėtojai ne vėliau iki vasario 6 d.
  • Atliktas konkursinis darbas bus vertinamas TAMO dienyne.
Pasakos pavadinimas  
Mokinio vardas, pavardė  
Amžius  
Mokykla  
Mokytojos vardas, pavardė  

Svetainės kodas

 Pirmos pamainos laikas

 Planuok atostogas

 Užsuk į mokyklos tinklapį!

Domėkis pažanga TAMO dienyne

 

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Siek aukštumų su Matematikos ekspertu

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

Mūsų klasės moto

 Svetainė sukurta 2012-08-23