Pasisvečiuokite pradinių klasių mokytojos Ritos Adomonienės svetainėje!

Svetainės kodas

 Antros pamainos laikas

Pasiilgai atostogų ?

 Užsuk į mokyklos tinklapį!


Naujas Tamo elektroninis dienynas

 

Socialinė mokymo(si) aplinka Edmodo

 Pasidžiauk elgesio vertinimu dienyne

Draugauk su išmaniuoju Robotuku

 Svetainė sukurta 2012-08-23

Lankytojų statistika

users online